Tekstvak:

©2022 Geopex  Alle rechten voorbehouden.

GeoGlobe Geocellen

GeoGlobegeocellen zijn vervaardigd uit hoogwaardige kunststof strippen, die zodanig zijn verbonden, dat er een driedimensionale mat ontstaat. De cellen van deze mat worden gevuld met funderingsmateriaal en verdicht. Hierdoor wordt de draagkracht van de ondergrond verhoogd. Er kan direct zonder verdere maatregelen over gereden worden. De grote voordelen ten opzichte van een traditionele constructie zijn:

 

· besparing op de toe te passen fundering van soms meer dan 50%

· hierdoor bespaart u ook op het aantal transportbewegingen (CO2 reductie)

· tijdwinst door de snelle en eenvoudige installatie

· minder installatie- en milieuschade

· snel en gemakkelijk opneembaar na gebruik

 

De GEOPEX GeoGlobe geocellen vinden hun toepassing vooral in:

 

Het verbeteren van de draagkracht van de ondergrond bij:

aarde banen

(tijdelijke) bouwwegen

parkeerterreinen

spoorwegen

 

Erosiebestrijding:

 

Het creëren van sterke en groene taluds door de

geperforeerde celwanden

 

Met beton gevulde geocellen geven een zeer robuuste

oeverbescherming.

 

Grondwapening:

 

Door de matten horizontaal te stapelen kunnen op een

snelle manier steile wanden worden gemaakt.

 

 

Stortplaatsen en depots:

 

De gevulde geocellen vormen een uitstekende bescherming

van het onderliggende geomembraan.

Door de combinatie van drainagelaag en stabilisatielaag in

één systeem wordt bespaard op de laagdikte.

Downloads

De geocellen zijn verkrijgbaar in celhoogten van 50, 75, 100, 150 en 200 mm, waarbij de celdiameter in diverse afmetingen leverbaar is, afhankelijk van de toepassing en het ontwerp.

 

Verankeringpennen en ankerdraden maken deel uit van het systeem.

 

De geocellen kunnen gemakkelijk verbonden worden middels nieten