Tekstvak:

©2022 Geopex  Alle rechten voorbehouden.

Geopex PP geogrids

Downloads

Van de bi-axiale geogrids is er ook een uitvoering met een niet geweven scheidingsvlies, voor toepassing bij zeer slechte ondergrond, om vermenging met het funderingsmateriaal te voorkomen.

Geopex geogrids zijn geavanceerde geotextielen met bijzondere eigenschappen, zoals een hoge treksterkte, gecombineerd met een lage rek. Dit geeft de geogrids een hoge elasticiteitsmodulus en stijfheid, waardoor ze uitermate geschikt zijn voor drukverdeling en wapening bij slecht draagkrachtige ondergrond. Door de regelmatige openingen en vaste knooppunten ontstaat er een hoge wrijvingscoëfficiënt tussen de te wapenen grond en het geogrid, het interlocking effect, waardoor een zeer stijve en stabiele funderingslaag ontstaat.

 

Geopex geogrids worden toegepast in :

· wapening van ophogingen op slecht draagkrachtige ondergrond

· wapening van wegfunderingen

· grondwapening in bijvoorbeeld steile taluds (uniaxiaal)

 

De wijze van verstrekking bepaald de uiteindelijke toepassing.

Uniaxiale geogrids hebben de grootste sterkte in één richting en worden daarom onder andere toegepast als verankering in verticale gewapende grondconstructies.

 

Biaxiale geogrids hebben gelijke sterktes in beide richtingen, loodrecht op elkaar. Hierdoor zijn ze uitermate geschikt om toegepast te worden bij constructies waarbij de krachten veelal uit de zelfde richting komen, zoals wegen en spoorwegen.

 

 

Geopex Geogrid onder ballast