Tekstvak:

©2022 Geopex  Alle rechten voorbehouden.

http://www.sunjut-geotextiles.com/wp-content/uploads/2009/01/rtemagicc_symbol_separation.jpghttp://www.sunjut-geotextiles.com/wp-content/uploads/2009/01/rtemagicc_symbol_reinforcement.gifhttp://www.sunjut-geotextiles.com/wp-content/uploads/2009/01/rtemagicc_symbol_filtration.gif

De Geopex weefsels zijn CE gecertificeerd voor gebruik in de volgende functies:

De Geopex weefsels kunnen worden gebruikt in de volgende toepassingen:

http://www.sunjut-geotextiles.com/wp-content/uploads/2009/01/rtemagicp_symbol_en13253.jpg

Door de hoge kwaliteit en goede eigenschappen zijn Geopex geweven geotextielen de juiste keuze voor toepassingen in de civiele en GWW sector.

Al onze geotextielen worden zowel intern als extern uitvoering gecontroleerd en getest volgens de laatste Europese en internationale standaarden. Hierdoor wordt een constante hoge kwaliteit geleverd, die voldoet aan de hoge verwachtingen.

 

Onze geweven geotextielen zijn kunnen worden geleverd als uitvoering met ingeweven lussen, verlengde levensduur, extra UV bescherming of als geocomposiet, waarbij het weefsel wordt voorzien van een beschermvlies.

 

De geotextielen zijn ontworpen om voor uw toepassing een economische oplossing te bieden en hebben de juiste eigenschappen om toegepast te worden als grondscheiding, drukverdeling, filter, drainage en erosiebescherming.

 

Ook in wapeningstoepassingen als gewapende grondconstructies, aarde wallen en wapening van slechte ondergrond worden onze producten toegepast.

 

Verder worden de Geopex Geotextielen onder andere toegepast als zink- en kraagstukken in de waterbouw, als onderdoek in manegebakken, als looftrekdoek bij het opruimen van versnipperd loof uit kassen, als antiwortel- doek, als taludkleed, als zandworst, ontwateringsworst of zandzak.

Geopex geweven geotextielen

Downloads

Drukverdelend scheidingsdoek in wegconstructiesZink en kraagstukken
Drukverdelend scheidingsdoek in manegebodems
Grondbedekking op containervelden

Drukverdelend scheidingsdoek in manegebodems

Drukverdelend scheidingsdoek in wegconstructies

Zink– en kraagstukken

Grondbedekking op containervelden

 

Filtratie en Drainage


De controle op water is cruciaal voor het functioneren van bouwwerken , wegen, taluds en andere constructies. Het gebruik van geotextielen als filter is mogelijk de oudste en meest voorkomende toepassing. De combinatie van de juiste poriegrootte en waterdoorlaatbaarheid voorkomt uitspoeling van de fijne gronddelen, maar zorgt ook voor een afvoer van overtollig water. Drainage is bedoeld om de hydrostatische druk te ontlasten, die kan ontstaan in de ondergrond bij keermuren en steile taluds om zodoende de draagkracht en stabiliteit van de taluds, oevers en wegconstructies te verbeteren. Wanneer het wordt toegepast als een drain, fungeert het geotextiel als een geleider van vloeistoffen of gassen in het vlak van de geotextiel.

 

 

Wapening en drukverdeling


Vaak is het bij  conventionele bouwtechnieken niet mogelijk om bijvoorbeeld dijken of wegen worden gebouwd op een zeer slappe ondergrond, omdat het wellicht niet economisch verantwoord, uitvoering
stechnisch of constructief haalbaar is. Het gebruik van wapeningsweefsels, die een hoge treksterkte combineren met een lage rek maakt dit echter wel mogelijk. In de meest voorkomende toepassing van wapening, neemt het geotextiel de trek en wrijvingskrachten in zich op. Het geotextiel moet beschikken over voldoende treksterkte en verankering lengte om de krachten door zettingen of zwaar verkeer te kunnen weerstaan.

 

 

Scheiding


Scheiding is het proces om te voorkomen dat twee verschillende materialen mengen. In deze functie wordt meestal een geotextiel toegepast om de ongewenste vermenging van de kostbare funderingsmaterialen en de ondergrond te voorkomen. Hierdoor zal de funderingslaag zijn eigenschappen blijven behouden, wat de capaciteit en de levensduur van de totale constructie ten goede komt.

http://www.sunjut-geotextiles.com/wp-content/uploads/2009/01/rtemagicc_roads_en13249.jpg

EN 13249
toepassing in de wegenbouw en voor andere verkeersbestemmingen

(exclusief spoorwegen en asfaltlagen)

http://www.sunjut-geotextiles.com/wp-content/uploads/2009/01/rtemagicc_railways_en132501.jpg

EN 13250
toepassing in de spoorwegbouw

http://www.sunjut-geotextiles.com/wp-content/uploads/2009/01/rtemagicc_reinforced_structure_en13251.jpg

EN 13251
toepassing in grondwerken, funderingen en keermuren

http://www.sunjut-geotextiles.com/wp-content/uploads/2009/01/rtemagicc_drainage_en13252.jpg

EN 13252
toepassing in drainagesysemen

 

 

EN 13253
toepassing in beschermingsconstructies tegen erosie (kust- en oeververdedigingswerken)

http://www.sunjut-geotextiles.com/wp-content/uploads/2009/01/rtemagicc_dams_en13254.jpg

EN 13254
toepassing in de bouw van reservoirs en stuwdammen

http://www.sunjut-geotextiles.com/wp-content/uploads/2009/01/rtemagicc_canals_en13255.jpg

EN 13255
toepassing in kanaalbouw

http://www.sunjut-geotextiles.com/wp-content/uploads/2009/01/rtemagicp_symbol_construction_of_tunn.jpg

EN 13256
toepassing in de bouw van reservoirs en stuwdammen

http://www.sunjut-geotextiles.com/wp-content/uploads/2009/01/rtemagicc_landfill_en13257.jpg

EN 13257
toepassing in opslagplaatsen voor vaste afvalstoffen

http://www.sunjut-geotextiles.com/wp-content/uploads/2009/01/rtemagicc_liquid_waste_en13265.jpg

EN 13265
toepassing in projecten voor het insluiten van vloeibare afvalstoffen