Tekstvak:

©2022 Geopex  Alle rechten voorbehouden.

GRONDVERANKERINGSMAT

 

Erosie door wind of water kunnen een verwoestend effect hebben op taluds en  oevers. Ontgronding door erosie veroorzaakt vaak grote en kostbare problemen in rivieren, kanalen en geblokkeerde drainagesystemen.

 

Na grondig onderzoek is er nu een nieuwe oplossing ontwikkeld in de strijd tegen erosie:

 

                 TRINTER®

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     EEN DOORBRAAK

           IN DE STRIJD TEGEN EROSIE!

 

 

Een van de meest effectieve methoden om erosie tijdens de aanleg van een talud te voorkomen is het toepassen van vegetatie. Dichte, diepwortelende beplanting biedt de best mogelijke bescherming voor de meeste taluds. Het bladerdek beschermt de aarde tegen de kracht van de regen en wind en voorkomt het loskomen van gronddeeltjes, terwijl de wortels de gronddeeltjes verbinden en vasthouden. De beplanting kan tevens het sediment uit het regenwater filteren. 

Echter, tijdens en net na de aanleg, voordat de vegetatie voldoende is aangegroeid, hebben weer en wind vrij spel.

 

De Trinter®  grondverankeringsmat biedt een oplossing voor deze erosieproblemen.

Trinter® biedt een goede bescherming tegen erosie voor:

 

· Taluds van wegen en spoorwegen

· Oevers van kleinere rivieren, kanalen en sloten

· Reservoiroevers

· Begroeide overlaten

· Duikers

· Golfbanen en gazons

 

Downloads

Sterkte:

Trinter is vervaardigd uit een tweetal polypropyleen netten, versterkt met een derde, geëxtrudeerd polyethyleen net. Indien op regelmatige afstand vastgezet, is Trinter sterk genoeg om toegepast te kunnen worden op elk talud, ongeacht de lengte en hoek.

 

Grond verankering:

De Trinter mat heeft een unieke drie-laags gegolfde structuur, met zeer goede grondkerende eigenschappen. Testen tonen aan dat Trinter hierin betere resultaten boekt dan vergelijkbare andere producten.

 

Flexibiliteit:

Trinter heeft de nodige flexibiliteit om moeiteloos op de oppervlakte van het talud te kunnen aansluiten en kleine oneffenheden te volgen zonder los van de grond te komen.

 

 

Afwerking:

Trinter heeft een open netachtige structuur, waardoor de teelaarde gemakkelijk de mat binnendringt en zodoende op zijn plaats blijft.

Hierdoor ontstaat er snel een gesloten contact met de ondergrond, waardoor zich een homogene, gewapende toplaag vormt, noodzakelijk voor een snelle groei van een gezonde vegetatie.

Installatie:

 

· Profileer het talud, vul grote gaten en maak het geheel vlak, zonder scheuren en hobbels.

· Veranker de Trinter mat bovenin het talud met behulp van een ankergoot en/of bevestigingspinnen.

· De rollen zodanig het talud afrollen, dat de “grond-pockets” horizontaal lopen.

· Bij nieuwe rollen een overlap toepassen van 100 mm onder de vorige rol.

· Bij nieuwe banen een overlap toepassen van 100 mm over de vorige baan.

· Alle overlappen om de 1 meter vastzetten met stalen pinnen van ongeveer 100 mm breed en min. 200 mm lang (afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse)

· De Trinter mat vullen met een toplaag van fijne teelaarde, waarbij gelet moet worden dat er geen ruimtes ontstaan tussen het talud oppervlak en de gevulde Trinter mat.

· De gevulde Trinter mat kan nu worden ingezaaid om begroeiing te bespoedigen.

Producteigenschappen:

 

Samenstelling:              2 polyethyleen en 1 HDPE net,

                                             met een golfreliëf  samengelast.

Dikte:                                 20 tot 25 mm

Treksterkte:                    3.5 kN/m bij 20 % rek

Gewicht:                           340 gr/m²

UV-stabiliteit:                 voorzien van stabilisatoren

Rolafmeting                    25 x 2.00 m

Rolgewicht                      ca. 18 kg

Roldiameter                    ca. 70 cm