Tekstvak:

©2022 Geopex† Alle rechten voorbehouden.

Geopex Geosilt geotextiele elementen

Een andere, zeer succesvolle toepassing is het ontwateren van baggerslib. Bij de traditionele wijze van baggeren wordt het slib in een depot opgeslagen, vaak een weiland met kades. Daar moet het slib een lange tijd, meestal langer dan een jaar, rijpen alvorens het afgevoerd kan worden. Door het gebruik van geotextiele ontwateringsworsten wordt deze tijd teruggebracht tot slechts enkele dagen tot weken!

Daarnaast zijn deze gevulde worsten, ook wel baggertubes of baggerworsten, mits voorzien van de juiste toevoegingen, uitstekend te gebruiken als bouwelement, bijvoorbeeld als oeververdediging, ten behoeve van landaanwinning, de constructie van dammen en dijken, het creŽren van eilanden in natuurgebieden, etc.

 

Geopex heeft alle kennis, materiaal en stiknaadtechnieken in huis om voor al deze toepassingen het juiste geo-element samen te stellen.

 

Daarnaast kunnen wij met onze partners u ook van advies en ondersteuning voorzien voor een succesvolle uitvoering van uw project.

Vogeleilanden project De Putte, 2015

Eilanden Diergaarde Blijdorp, 2016

 

Ontwateringsworsten Rottemeren, 2014

 

Ontwerp voor waterzuivering m.b.v. ontwateringsworsten

Project Tempel Rotterdam, 2016

Geotextiele elementen, of beter bekend als geotextiele tubes, worden tegenwoordig veelvuldig toegepast bij kustverdedigingsprojecten, de bouw van strekdammen en in diverse oeverconstructies. Daarnaast worden dergelijke worsten ook gebruikt voor de snelle ontwatering van bijvoorbeeld baggerslib en industrieel slib.

 

De toepassingen en mogelijkheden van de geotextiele elementen zijn legio en nog volop in ontwikkeling. Oorspronkelijk zijn ze ontwikkeld om, gevuld met zand, dienst te doen als erosiebescherming in kustwerken of als kern van een strekdam of dijk.

 

Nu worden dergelijke elementen vaak toegepast als vooroeververdediging in meren, kanalen en vaarten. De tubes worden gevuld met baggerslib uit het werk en afgedekt, zodat ze na verloop van tijd opgenomen zijn in de omgeving.

 

 

Downloads

Vooroevers, De Wieden, 2021